Veiligheidsladder

Wat is Veiligheidsladder?

Veiligheidsladder is een norm met eisen voor veiligheidsbewustzijn en om bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continue te verbeteren. Een Veiligheidsladder-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat een organisatie voldoet aan alle eisen uit de veiligheidsladder.

De veiligheidsladder is in zijn opzet vergelijkbaar met de CO2-prestatieladder. Prorail heeft besloten de veiligheidsladder ingaande 1 januari 2013 in te voeren als instrument bij erkenningen en aanbestedingen van ProRail.

Meer info via: Veiligheidsladder NEN

Heeft u een Veiligheidsladder-certificaat nodig?

Verbetering van het veiligheidsbewustzijn van bedrijven wordt door enkele opdrachtgevers beloond door een hogere score op de ladder positief mee te wegen bij aanbestedingen. Kortom: hoe veiliger er gewerkt wordt, hoe groter de kans op het verwerven van een opdracht.

Vanaf 1 januari 2013 kan een verkregen certificaat worden gebruik bij aanbestedingen van ProRail. Dit geldt in eerste instantie alleen voor door ProRail erkende spooraannemers. Deze mogelijkheid is inmiddels uitgebreid voor andere bedrijven.

Welk niveau Veiligheidsladder-certificaat?

In de veiligheidsladder zijn er vijf niveaus / treden, opklimmend van 1 naar 5. Deze niveaus / treden zijn gerelateerd aan zes invalshoeken of bedrijfsaspecten, die ook weer zijn onderverdeeld. De plaats van een bedrijf op de ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan de eisen voldoet.

In hoofdstuk 2.1 van het certificeringsschema veiligheidsladder is per niveau / trede een omschrijving gegeven van het veiligheidsbewustzijn binnen een bedrijf.

Bedrijfsaspecten zijn: 1) Leiderschap en betrokkenheid, 2) Beleid en strategie, 3) Organisatie en opdrachtnemers, 4) Werkplek in procedures, 5) Afwijkingen en communicatie, 6) Audits en statistieken.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

  • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en bedrijfsinformatie van de organisatie.
  • Documenten (m.b.t. veiligheidsladder-eisen) afstemmen/opstellen, aanleveren en bespreken.
  • Actie-begeleiding geven aan met name de interne co√∂rdinator en andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie, gedrag / registratie.
  • Een interne audit uitvoeren.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

  • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
  • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.

Iets niet gevonden? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt
u een vrijblijvend gesprek?