ISO 14001

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Een ISO 14001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het milieumanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 14001.

ISO is een afkorting voor International Organization for Standardization. Indien een internationale norm door Nederland (NEN) en Europees (EN) is geaccepteerd dan kun je dit zien aan de codering NEN-EN-ISO.

Heeft u een ISO 14001-certificaat of -systeem nodig?

Voor (mogelijke) opdrachtgevers is een ISO 14001-certificaat een belangrijk selectiecriterium om met u zaken te doen.

Als organisatie kun je er ook zelf voor kiezen om een ISO 14001-systeem te gebruiken als hulpmiddel om aan overheden, klanten, omwonenden en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van de organisatie op het omringende leefmilieu.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

  • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en informatie van de organisatie.
  • Handboek (met ISO 14001-onderdelen) opstellen, aanleveren en bespreken.
  • Actie-begeleiding geven aan met name de directievertegenwoordiger en/of andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie, milieu-aspecten, doelstellingen, meting/analyse/verbetering.
  • Een verplichte interne audit uitvoeren. En een directiebeoordeling.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

  • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
  • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.

Iets niet gevonden? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt
u een vrijblijvend gesprek?