VCA */**

Wat is VCA (*/**)?

VCA is een afkorting voor VGM Checklist Aannemers. VGM is een afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

VCA */** is een beheerssysteem voor een organisatie op met name arbo-gebied. Als organisatie kunt u een VCA-certificaat (* of **) krijgen indien aan de eisen van de betreffende checklist-vragen is voldaan. Eén van de vragen is bijvoorbeeld of uw uitvoerend personeel een diploma basisveiligheid VCA heeft.

Meer info via: Website VCA.

Heeft u een VCA-certificaat of -systeem nodig?

Voor (mogelijke) opdrachtgevers is een VCA-certificaat een belangrijk selectiecriterium om met u zaken te doen.

Als organisatie kun je er ook zelf voor kiezen om een VCA-systeem te gebruiken als hulpmiddel om aantoonbaar conform de belangrijkste arbowet- en regelgeving te werken.

Welk niveau VCA-certificaat?

Met name uw (mogelijke) opdrachtgever is bepalend in welk niveau voor uw organisatie is vereist. De kenmerken van de niveaus zijn grofweg als volgt te omschrijven:

  • VCA* : Gericht op de werkvloer.
  • VCA** : Gericht op de werkvloer, en op de organisatiestructuur.
  • VCA p (petrochemie) : Gericht op de werkvloer, op de organisatiestructuur en op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

  • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en informatie van de organisatie.
  • Handboek (met VCA-onderdelen) opstellen, aanleveren en bespreken.
  • Actie-begeleiding geven aan met name de VG-functionaris en/of andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie, RI&E, werkplekinspectie, personeelsbijeenkomst/toolbox, cursussen, materieelkeuringen.
    Een verplichte interne audit uitvoeren.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

  • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
  • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.

Met de ondersteuning van Van Rossum Advies voldoet uw organisatie aan VCA*/** vraag 1.2 waarin de eis is gesteld om te beschikken over/of aantoonbaar beroep te doen op de nodige deskundigheid (minimaal MVK (=middelbaar veiligheidskundige)).

Iets niet gevonden? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt
u een vrijblijvend gesprek?