Werkplekinspectie

Wat is een werkplekinspectie?

Een werkplekinspectie is een, aantoonbare, beoordeling van de werkplekcondities en/of gedrag/handelingen van medewerkers. Een werplekinspectie is een hulpmiddel (of hoort een hulpmiddel te zijn) om de werkomgeving en werkwijze veilig te houden dan wel te bevorderen.

Het doel is om tijdig afwijkingen te signaleren en om maatregelen te treffen om ongevallen/incidenten te voorkomen.

Heeft u een werkplekinspectie nodig?

Indien uw organisatie gecertificeerd wenst te worden, of is, dan kan er een eis zijn dat werkplekinspecties aantoonbaar moeten zijn. Deze eis is met name gesteld in VCA*/** (vraag 8.1).

Werkwijze Van Rossum Advies?

Of uw organisatie voert een werkplekinspectie uit. Hierbij kunnen wij u adviseren. Of wij voeren een werkplekinspectie uit, in overleg met u.

Iets niet gevonden? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl