CO2-footprint

Wat is een CO2-footprint?

Een CO2-footprint is een maat (n.a.v. een inventarisatie) voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming et cetera.

“CO2-footprint” is een soortgelijke naam als “carbon footprint”, “CO2-voetafdruk”, “CO2-emissie-inventaris”.

Heeft u een CO2-footprint nodig?

Indien u een CO2-Bewust-certificaat of -systeem wilt of moet hebben, dan heeft u ook een CO2-footprint nodig. Als organisatie kun je ook kiezen om een CO2-footprint op te (laten) stellen om zo een hulpmiddel te hebben voor CO2-reductie.

Met een CO2-footprint kunt u gerichtere doelstellingen formuleren en maatregelen in gang zetten om besparingen te realiseren; lagere energiekosten, materiaalbesparing, innovatiewinst.

Werkwijze Van Rossum Advies?

Of uw organisatie stelt zelf een CO2-footprint op. Hierbij kunnen wij u adviseren. Of wij stellen een CO2-footprint op voor uw organisatie, in overleg met u.

Iets niet gevonden? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl