RI&E;

Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting voor Risico-Inventarisatie en -evaluatie. Een RI&E is een rapportage over de risico’s, voor uw werknemers en uw bedrijf, inclusief een plan voor de beheersing ervan. Risico’s met name op het gebied van arbo hoewel dit ook bijvoorbeeld milieu kan zijn. De RI&E is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de risico’s en om ze gericht te beheersen met behulp van een planmatige aanpak.

Heeft u een RI&E nodig?

Alle werkgevers zijn verplicht om een RI&E te hebben. De verplichting is per 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet artikel 5. Via Bent ú RI&E-plichtig? — Site kunt u ook zien wie er RI&E-plichtig is.

Werkwijze Van Rossum Advies?

Of het bedrijf vult een RI&E-instrument in. Hierbij kunnen wij u adviseren. Of wij stellen een RI&E voor uw bedrijf op, in overleg met u. De werkgever mag zijn RI&E zelf maken, hoewel deskundigheid is vereist. Toetsing door een gecertificeerde arbodeskundige is niet verplicht indien er maximaal 25 werknemers zijn en een erkend RI&E-instrument is gebruikt. Zie ook Makkelijk: RI&E-instrumenten op www.rie.nl — Site.

Stappen RI&E opstellen:

  • Vooronderzoek.
  • Concept RI&E/PVA opstellen (Inventarisatie, Evaluatie, Plan van aanpak).
  • Bespreken concept RI&E/PVA + Werkplekbezoek.
  • RI&E/PVA laten toetsen (goedkeuren) indien vereist.

Bij de volgende stappen kunnen wij u adviseren:

  • RI&E/PVA aan werknemers kenbaar maken / bespreken. Een personeelsvertegenwoordiging of OR moet de RI&E/PVA ontvangen. Elke werknemer moet de RI&E/PVA kunnen inzien indien ze dit wensen.
  • Jaarlijks PVA bewaken. Actualiseren RI&E / PVA indien nodig. Het PVA moet minimaal jaarlijks aantoonbaar beoordeeld worden op actualiteit.

De RI&E moet actueel zijn en blijven.

Iets niet gevonden? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl