V&G-plan;, Veiligheidsplan, Projectplan

Wat is een V&G-plan, veiligheidsplan, projectplan?

Een V&G-plan is een document/plan voor een bouwproject waarin gegevens staan, op het gebied van V&G, over met name de projectorganisatie, risico’s en beheersmaatregelen. Een V&G-plan is een hulpmiddel (of hoort een hulpmiddel te zijn) om de V&G-risico’s met betrekking tot het bouwproject beter te beheersen.

De Arbowetgeving (arbobesluit art. 2.28) gebruikt de titel Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). VCA** (hoofdstuk 5) gebruikt de titel VGM-projectplan (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). In andere wet-regelgeving kan de titel veiligheidsplan, projectplan voorkomen.

Heeft u een V&G-plan, veiligheidsplan nodig?

De arbowetgeving (arbobesluit artikel 2.28) eist een V&G-plan indien:

 • Bouwwerken voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn (92/57/EEG); Enkele voorbeelden:
  • Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedes of door de omgeving van de arbeidsplaats of werken.
  • Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
  • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
  • Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
  • Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.
 • Een melding verplicht is (conform arbobesluit artikel 2.27);
  • De geraamde duur van een bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten.
  • Met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

VCA** (vraag 5.1) eist aantoonbare criteria voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist. Andere wet-regelgeving kunnen ook specifieke eisen stellen over het soort plan(nen) en de inhoud ervan.

Werkwijze Van Rossum Advies?

Uitgangspunt: Uw organisatie stelt zelf een V&G-plan, veiligheidsplan, projectplan op. Hierbij kunnen wij u adviseren.

Iets niet gevonden? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl