Materieel

Materieel

Direct naar: Internetsite Handboek arbeidsmiddelen {Volandis}.

Apparatentester

Direct naar: Een website met apparatentesters

Let op:

  • Kosten betreffen niet alleen de aanschafprijs van de apparatentester! Maar ook hoeveel handelingen de keurder moet uitvoeren met de apparatentester. Dit kan veel extra tijd (is geld) kosten! Met name indien je (elk jaar) alle keuringsgegevens handmatig zou moeten registreren. Een apparatentester met softwarepakket misschien iets?
  • De keurder dient voldoende, aantoonbaar, deskundig te zijn. Ook nodig is onder andere tijd en (praktische) kennis van wat er gedaan moet worden.

Keuringsformulieren / Inspectielijsten (IL)

Let op: De keurder dient voldoende, aantoonbaar, deskundig te zijn! Info in “deel I” hoofdstuk 2 keuringsklassen en hoofdstuk 3.2 deskundigheid. Maak niet alleen een “aansprakelijkheids” risico-afweging, maar ook een “praktische” risico-afweging.

  • Inspectielijsten m.b.t. keuring {links naar diverse lijsten Volandis} o.a. Aanhangwagen IL 2.3.01, Elektrisch handgereedschap IL 3.1…., Verplaatsbare machines (elektrisch) IL 3.3…., Verplaatsbare machines (fossiele brandstof) IL 3.4…., Verlichting / kabels IL 5.1…., Hijsbanden IL 2.2.10, Houtbewerkingsmachines (met vaste opstelling) IL 3.6…., Ladders/trappen IL 4.4…., Rolsteigers IL 4.3….

Inkoop-/ Afnamelijsten (A)

Worden VGM (veiligheid, gezondheid, milieu) verantwoorde arbeidsmiddelen aangeschaft? Afnamelijsten zijn een hulpmiddel om VGM-eisen zichtbaar te hebben, en om dit ook te gebruiken als afweging bij inkoop.

  • Afnamelijsten m.b.t. inkoop {links naar diverse lijsten Volandis} o.a. (aanhangwagen) Transportmiddelen A.2.3.01, Handgereedschap elektrisch A.3.1.01, Hijs-hefwerktuigen A.2.1.01, Houtbewerkingsmachines (met vaste opstelling) A.3.6.01, Klimmaterieel (ladders, trappen) A.4.4.01, Rolsteigers A.4.3.01, …

Gebruik-/ Controlelijsten (C)

Is het materieel op de werkplek veilig? Controlelijsten zijn een hulpmiddel bij een LMRA (laatste minuut risico analyse) en/of werkplekinspectie.

  • Controlelijsten {links naar diverse lijsten Volandis} o.a. Handgereedschap elektrisch C.3.1.01, Heftruck C.2.1.04, Hijs-hefgereedschap C.2.2.01, Hoogwerker C.2.1.06, Houtbewerkingsmachines 3.6.01, …

Iets niet gevonden? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl